Деңгей

Азақстан Республикасынын азаматтық іс жүргізу құқығы

деңгей

$Азаматтық сот өндірісінің түрлері:

А) талап қою бойынша іс жүргізу

Б) сот актілерін орындау

В) сотта азаматтық істі қозғау

Г) шешім шығару

Д) жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша азаматтық істі кайта қарау

Е) азаматтық істі сот отырысына әзірлеу

$Азаматтық іс жүргізудегі сот тапсырмасының түсінігі:

А) басқа қалада дәлелдемелер жинау қажеттігі туралы өтінішті қанағаттандырған жағдайда тиісті сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға істі қараушы сот тапсырма береді

Б) жауапкерді іздеу бойынша ішкі істер органдарына тапсыру

В) куәгерді іздеу бойынша ішкі істер органдарына тапсыру

Г) дәлелдемелерді зерттеу тәртібі туралы ұйғарым шығару

Д) талап қоюшыға дәлелдемелерді ұсыну міндетін жүктеу

$Азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарауға жатпайды:

А) мемлекет органнан жеке құрылыска жер учаскесін бөлу туралы арыз

Б) мәмілені жарамсыз деп тану туралы арыз

В) тұрғын үйге меншік құқығын тану туралы арыз

Г) меншік құқығында құрылысқа иелену фактісін тану туралы арыз

Д) әкелікті тану туралы

$Сырттай іс жүргізу тәртібі:

А) Сот сырттай іс жүргізу тәртібімен сырттай шешім деп аталатын шешім шығарады

Б) Сарапшы қорытындысын зерттеу

В) Дәлелдеменің жалғандығын мәлімдеу

Г) Іс мәні бойынша шешілмейтін бірінші сатыдағы сот актісі ұйғарым түрінде шығарылады

Д) Тек қана дыбыс жазбаларын жария ету, бейнежазбаларды,киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу

Е) Ішкі істер министрлігінің рұқсатымен аппеляциялық арыздар қаралады

$Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қаралмайды:

А) Заңды күшіне енбеген сот шешімі

Б) Заңды күшіне енген сот шешімі

В) Заңды күшіне енген кассациялық қаулы

Г) Заңды күшіне енген апелляциялық қаулы

Д) Заңды күшіне енген қадағалау сотының қаулысыЕ) Заңды күшіне енген ұйғарымдар

$Іске қатысушы тұлғалардың іс жүргізушілік міндеті:

А) заңда көзделген жағдайларда мемлекеттік баж төлеу

Б) дәлелдемелерді зерттеуге қатысу

В) соттың ұйғарымына шағымдану

Г) сот жарыссөздеріне қатысу

Д) істе бар құжаттардан үзінді жасау

Е) соттың шешіміне шағымдану

$Қандай істер қысқартылған мерзімде қаралып шешіледі:

А) жұмысын қалпына келтіру туралы

Б) мұра туралы даулар бойынша

В) мүлікті бөлу туралы

Г) әкелікті тану туралы

Д) азаматтардың абыройы мен намысын қорғау туралы

Е) заңды маңызы бар фактілерді анықтау туралы

$Азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу жүргізіледі:

А) арызды қабылданғаннан және істі қозғағаннан кейін судья іс қарауға істі әзірлейді

Б) тараптардың өтініші бойынша

В) прокурордың талабы бойынша

Г) сот төрағасы тапсырмасы бойынша

Д) басқа соттың сот тапсырмасы бойынша

Е) судьяның еркіне байланысты

$Азаматтық істі бірінші сатыдағы сотта қараудың бөлімдері:

А) шешім шығару және оны жариялау

Б) азаматтық істі сотта қарауға әзірлеу

В) дәлелдемелер жинау

Г) дәлелдемелерді бағалау

Д) дәлелдемелерді анықтау және ұсыну

$Шешім шығарған сот жіберілген қателерді келесідей тәсілдермен жоя алады:

А) Шешімді түсіндіру

Б) Қарар бөлігін ғана түзету

В) Шешімнің мәтінін түзету

Г) Ұйғарымды шығару

Д) Жаңа шешім шығару

$Азаматтық іс жүргізуде сот қолданатын мәжбүрлеу шаралары:

A)азаматтық іс жүргізу кодексі бойынша екі мәжбүрлеу шарасы колданыладыБ)жұмыстан шығару

В)ерекше талап қою бойынша іс жүргізу

Г)шешім шығару

Д)қамауға алу

$Талап арыздың мазмұны:

A)Егер талап қою бағалауға жатса,талап қоюдың бағасы

Б)Талап арызға прокурор мен сарапшының қорытындысы тіркелуге міндетті

В)Талап арызда әрекетке қабілетсіз адамның мүдделері үшін арызы тапсырылады және ол қол қоя алады

Г)Жауапкер мен үшінші түлғаның талап арызда қолы болуы керек

Д) Талап арыз ауызша беріледі

Е)Талап арызда талап қоюшымен жауапкердің қолы болуы тиіс емес

$Істердің қандай санаты ерекше талап қоюмен іс жүргізудегі істер:

A)нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына орай даулар туралы

ата-аналық құқықтарынан айыру туралы

B)заңды тұлғаның банкроттығы туралы

C)мүлікті бөлу туралы

E) әрекетке кабілетсіз деп тану туралы
Ғ) бала асырап алу туралы

$Сот бұйрығының күшін жою үшін борышкер:

A)Қарсылығын байланыстың кез келген құралдарын пайдалана отырып жібереді

Б)Қарсылық білдіре алмайды

В)Апелляциялық тәртіпте шағымдауға құқылы

Г) Қадағалау тәртібінде шағымдауға құқылы

Д) Кассациялық тәртіпте шағымдауға құқылы

Е) Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша ғана қарсылық білдіре алады

$Қадағалу тәртібінде өтінішті алдын ала қарау тәртібі:

A)Үш судья алдын ала зерделейді

Б)Қадағалау өндірісін қозғау туралы қаулы қабылданады

В)Істі мәні бойынша қайта қарайды

Г)Қарсы тараптан пікірді талап етеді

Д) Бес судья алдын ала қарайды

$Мемлекеттік баж төлеуден босатылады:

А) Алименттерді өндіріп алу туралы талаптар бойынша қоюшылар

Б) Еңбек ақысын төлеу және еңбек әрекеттерімен байланысты өзге тараптарды өндіру туралы талаптар бойынша талап етушілер

В) Меншік құқығын тану туралы талаптар бойынша талап қоюшылар

Г) Неке бұзу туралы талаптар бойынша талап қоюшылар

Д)Мүлікті бөлу туралы талаптар бойынша талап қоюшылар

$Істі сотта қарауға әзірлеудің мақсаты:

А) Істің уақытылы және дұрыс шешуінің қамтамасыз ету

Б) Іс жөнінде сот шығындарын бөлу туралы сұрақтарын шешу

В) Сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін көрсету

Г) Шешімді орындауды кейінге қалдыру немесе оның мерзімін ұзарту туралы сұрақты шешу

Д) Сот актілерін уақытылы орындау

$Азаматтық іс жүргізу дәлелдеуінің құрылымы:

А) қызметінің мазмұны

Б) процессуалдық құқықтар

В) құқық нормасы

Г) құқықтық субъектілік

Д) құқық қабілеттілік

Е)әрекет қабілеттілігі

$Өкілдің жалпы өкілеттігі:

А) сотқа жазбаша және ауызша түсінік беру

Б) сот шешімі бойынша берілген мүлікті талап ету

В) құзыретін басқа тұлғаға тапсыру

Г) соттың қаулысына шағым беру

Д) талап арызды мойындау

Е) бітімгершілік келісім жасау

$Талап арыз мынадай реттерде козғалыссыз қалдырылады:

А) Талаптың мазмұнын және формасын сақтауды қамтамасыз етпесе

Б) Дәлелдеме болған жағдайда

В) Егер жауапкер талап арыздың мазмұнына қойылатын талаптарды сақтамаса

Г) Талап арызда көрсетілген дәлелдеме жоқ болса

Д) Баж төленген жағдайда

Е) Егер прокурор сот отырысына келмесе

$Бірінші сатыдағы соттың қағидаларды сақтауы

А) Істің әділетсіз шешілуі

Б) Қаулы шығарған соттың атауы мен құрамы

В) Кассациялық шағымды немесе наразылықты қараудың нәтижелерібойынша тұжырымдар

Г) Соттың тұжырымдар жасауына алып келген уәждер және сот басшылыққа

алған заңдарға сілтеме

Д) Шешімнің мазмұнының сақталуы

Е) Диспозитивтілік қағидасының сақталуы

$Қазақстан Республикасы соттары айрықша құзыреті бойынша тұлғалар қатысқанда қарайтын істер:

А) Егер ерлі-зайыптылардың екеуінің де Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері болса, қазақстандық азаматтардың шетелдік азаматтарымен немесе азаматтығы жоқ адамдармен некесін бұзу туралы істер

Б) Жаңадан анықталған мән-жайлар Қазақстан аумағында болғанда

В) Моральдық зиянды өтеу туралы іс бойынша талап қоюшы Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын болса

Г) Мұралық даулар бойынша талап қоюшы Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын болса

Д) Іс үшін мән-жай болып табылатын дәлелдемелер Қазақстан Республикасының аумағында орналасқанда

$Құқық туралы дау шешу үшін бұзылған немесе даулы субъективтік құқықты немесе заңмен қорғалатын мүддені қорғау туралы талап қою арқылы тұлғаның сотқа жүгінуі:

А) азаматтық іс қозғау тәсілі

Б) бұйрық арқылы іс жүргізу

В) ерекше іс жүргізу

Г) дәлелдеу процесі

Д) талап қоюды қамтамасыз ету тәртібі

$Куәлік жауап беру міндетінен босатылады:

А) жұбайы (зайыбы)

Б) кәмелетке толмағандар

В) азаматтыгы жоқ адамдар

Г) депутаттар

Д) судьялар

$Іс жүргізу мерзімдерін есептеу жүргізіледі:

А) АІЖК 124- бабы І тармағында көзделген тәртіппен

Б) Іс жүргізу мерзімімен аяқталуымен

В) Іс жүргізу мерзімін тоқтатумен

Г) Мүлікті талап ету туралы төлем

Д) Іс жүргізу мерзімдерін өткізіп алу салдарымен

Е)Іс жүргізу мерзімен қалпына келтірумен

$Қандай санаттағы істер ерекше іс жүргізудегі істерге жатпайды:

А) алимент өндіріп алу туралы істер

Б) азаматты хабар ошарсыз кетті деп тану туралы

В) жылжымалы мүлікті иесіз деп тану туралы

Г) адамның біреуідің асырауында бөлу фактісін анықтау туралы

Д)азаматты қайтыс болды деп тану туралы

Е)азаматты әрекет қабілеттілігі шектеулі деп тану туралы

$Басқа тұлғаның құқықтарын қорғау мақсатында берілген арыздан мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары бас тартуының құқықтық салдары:

А) бұл тұлға азаматтық процеске өзі қатыса алады

Б) мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдары талаптың келісімінсіз талап арыздан бас тарта алмайды

В) іс бойынша іс жүргізудің қысқартылуына әкеліп соқтырады

Г) арызды қараусыз қалдырады

Д) мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының ондай құқықтары жоқ

$Сотта іс қарауға істі әзірлеудің әрбір іс бойынша міндетті міндеттері:

А) істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларды айқындау

Б) шешімді орындауды кейінге қалдыру

В) шешімді орындау мерзімін ұзарту туралы сұрақты шешу

Г) сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін тексеру

Д) сот актілерін уақытылы орындау

Е) іс жөніндегі сот шығындарын бөлу туралы сұрақты шешу

$Бір бірімен байланысты бірнеше талаптарды біріктіру кезінде, олардың біреулері сотқа бағынысты, ал екіншілері соттық емес органдарға бағынысты болса, онда барлық талаптарды сот қарастыратын ведомстволық бағыныстылығы:

А) талап арыздардың байланысымен анықталатын істердің ведомстволық бағыныстылығы көпше ведомстволық бағыныстылықтың бір түрі

Б) шартты

В) альтернативті

Г) жалпы

$Талап арызды қайтару:

А) арызды әрекетке қабілетсіз адам берсе

Б) Арызды әрекет қабілеттігі бар адам берсе

В) Іс осы соттың соттауына жатса

Г) Егерде жауапкердің адвокатты болмаған жағдайда

Д) Мемлекеттік баж төленсе

$Сот төрелігін жүзеге асыруда судьялардың тәуелсіздігі қағидасы:

А) судья Қазақстан Республикасының Конституциясына бағынады

Б) судья Қазақстан Республикасының Президентіне бағынады

В) судья Қазақстан Республикасының Бас прокурорына бағынады

Г) судья тек қана халықаралық шарттар нормаларына бағынады

Д)судья Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының төрағасына бағынады

Е)судья соттың төрағасының өкімдеріне бағынады

$Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастарының пайда болу негіздері:

А) құқық субъектілік

В) құқық саласының жүйесі

Г) жалпы объект

Д) арнайы объект

Е)құқық саласының әдісі

Ж)іс жүргізу принциптері

$Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының азаматтық іс жүргізушілік құқықтары:

А) олар іске қатысушы түлғалардың іс жүргізу құқықтарын пайдаланады

Б) бітімгершілік келісім жасау құқығы

В) тараптардың іс жүргізу құқықтары мен міндетгері толық көлемде

Г) талап мөлшерін ұлғайтуға не азайтуға құқығы

Д) соттың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері

Е) іс бойынша дәлелдеу нысанасын белгілеуге құқығы

$Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының қадағалаушы сот алқасының қаулысы сот қадағалауы тәртібімен тексерілуі мүмкін, егер қабылданған қаулы келесідей айрықша жағдайларда орны толмас ауыр зардаптарға әкеп соғуы мүмкін болса:

А) Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне

Б) Жеке тұлғалардың ар-намысына

В) Заңның беделіне

Г) Соттың беделіне

Д) Тараптардың мүліктік жағдайларына

$Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру құқығы:

А) Сот сараптама тағайындаған жағдайда

Б) Талап қоюшы талабынан бас тартса және бас тартуды сот қабылдаса

В) Тараптар бітімгершілік келсімін жасаса және оны сот бекітсе

Г) Соттың болатын орны мен мекен жайы көрсетілмесе

Д)Іс азаматтық сотісін жүргізу тәртібімен қарауға жатпаса

$Сот төрелігін жүзеге асыруына жәрдемдесушілер:

А) сот хатшысы

Б) үшінші тұлғалар

В) прокурор

Г) мүдделі тұлғалар

Д)тараптар

Е) арыз берушілер

$Қазақстан Республикасының соттары шетелдік тұлғалар қатысатын істерді қарау шектері:

А) Қазақстан Республикасының аумағында жауапкер-ұйым орналасқан болса

Б) Авторлық құқықты қорғау туралы іс бойынша талап қоюшының Қазақстан Республикасында тұрғылықты жері болғанда

В) Іс үшін мән-жай болып табылатын дәлелдемелер Қазақстан Республикасының аумағында орналасқанда

Г) Мұралық даулар бойынша талап қоюшы Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын болса

Д) Моральдық зиянды өтеу туралы іс бойынша талап қоюшы Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын болса

Е) Жаңадан анықталған мән-жайлар Қазақстан аумағында болғанда

$Талап қоюшының арнайы құқығы:

А) талаптың нысанасы немесе негіздемесін өзгертуге

Б) іс материалдарымен танысуға

В) сот жарыссөздеріне қатысуға

Г)талапты негіздейтін дәлелдемелер ұсынуға

Д)қарсылықтарын мәлімдеуге

Е)судьяға, прокурорға, сарапшыларға қарсылық жариялауға

$Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаның
процеске кіру шарттары:

А) бірінші сатыдағы соттың шешімі шыққанға дейін процеске кіру

Б) бір тарапқа талап қою арқылы процеске кіру

В) тек қана талап қоюшының бастамасымен іске кіру

Г)тек қана жауапкер жағында процеске кіру

Д)екі тарапқа талап қою арқылы процеске кіру

$Сот жарыссөздеріне қатысушылар

А) талап қоюшы мен жауапкер

Б) сарапшылар

В) сот отырысының хатшысы

Г) сот приставы

Д) куәлар
Е) мамандар

$Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың құрамына кіретін процеске
қатысушы:

А) үшінші тұлға

Б) сот приставы

В) сарапшы

Г)аудармашы

Д)жауапкердің өкілі

$Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған
аудан аралық соттардың соттауына жататын азаматтық істер:

А) Ата-ана кұқықтарынан айыру туралы істер

Б) Кәсіпкерлік кызмет процесінде пайда болатын істер

В) Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлікке құқығымен байланысты істер

Г) Тасымалдау шартынан шығатын тасымалдаушылардын талап арыздары бойынша істер

Д)Азаматтық тұрғын үй, экологиялық және т.б. құқықтық қатынастан шығатын көптеген даулар

Е) Азаматтық құқықтық сипаттағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдары мен Қазақстан Республикасының субъектілерінің мемлекеттік билік органдары арасындағы істер

$Талап қоюшының арнайы құқықтары:

А) Талаптың негізін, пәнің өзгертуге , талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бас тартуға, талапты қайтаруын сұрауға және бітім келсімге келуге

Б) Судьяға қарсы келуге

В) Іс материалдармен таныспауға

Г) Сарапшының қортындысымен келіспеуіне

Д)Жауапкердің адвокатын сот отырысына кіргізбеуге

$Кассациялық шағымға қол қояды:

А) Шағым беріп отырған адамның өкілі

Б) Шағымға сарапшы қол қояды

В) Куә қол қояды

Г) Шағымға судья қол қояды

Д)Кассациялық шағымға қол қою міндетті емес
Е) Шағымға прокурор қол қояды

$Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғаның құқығы болып табылмайды:

А) бітімгершілік келісімін жасау құқығы

Б) өтініш жасауға құқығы

В) жазбаша түсініктемелер беруге құқығы

Г) іс материалдарымен танысуға құқығы

Д) қарсылықтарын мәлімдеуге құқығы

$Азаматтық істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру негіздері:

А) егер жауапкердің мекен жайы хабарсыз болғанда, жауапкер істі өзі тұратын жердің сотына беруі туралы өтініш жасаса

Б) егер соттың төрағасы іске қатысушы адамдардың біреуінің туысы болса

В) егер іске қатысушы адамдар өкілдерінің біреуі соттың төрағасының туысы болса

Г) егер үшінші түлға істі өзі тұратын жердің сотына беруі туралы өтініш мәлімдесе

Д) егер талап қоюшы істі басқа сотқа беру туралы өтініш жасаса

Е) егер тараптың өкілі істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру туралы өтініш жасаса

$Талап арыз мынадай реттерде қозғалыссыз қалдырылады:

А) Баж салығын төлемесе

Б) Егер прокурор сот отырысына келмесе

В) Талап арызда көрсетілген дәлелдеме жоқ болса

Г)Дәлелдеме болған жағдайда

Д)Егер жауапкер талап арыздың мазмұнына қойылатын талаптардысақтамаса

Е) Баж төленген жағдайда

$Сот бұйрығы шығарылатын талаптар:

А) Егер талап нотариатта куәландырылған мәмілеге негізделсе

Б) Арыз ауысша нысанда берілсе

В) Егер мемлекеттік бажды талапкер төлесе

Г)Арызды қабылдаудан бас тартса

Д) Егер сот отырысында сарапшы қорытынды жасамаса
Е) Егер сот отырысында прокурор наразылық бермесе

$Іске қатысушы тұлғалардың іс жүргізушілік міндеті:

А) талап арыздың көшірмелерін сотқа тапсыру

Б) соттың шешіміне шағымдану

В) дәлелдемелерді зерттеуге қатысу

Г) сот жарыссөздеріне қатысу

Д)істе бар құжаттардан үзінді жасау

$Сот жарыссөздеріне қатысушылар:

А) талап қоюшы мен жауапкер

Б) мамандар

В) сарапшылар

Г) сот отырысының хатшысы

Д) куәлар

$Бірінші сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, наразылықты
алғаннан кейінгі әрекеттері:

А) істі апелляциялық сатыға жіберу

Б) сараптама тағайындау

В) істі сотга қарауға дайындау

Г) апелляциялық шағым апелляциялық сатыдағы сотқа тікелей жіберіледі

Д) азаматтық істі қозғау

Е) істі қарауға әзірлеу іс-әрекеттерін жүзеге асыру

$Азаматтық іс жүргізудің түсінігі:

А) азаматтық істерді қарауда сот және басқа процеске қатысушылар әрекеттері

Б) даусыз құқықтық қатынастарды нотариат органдарымен қарастыру және шешу тәртібі

В) даулы құқықтық нормаларды еңбек даулары бойынша комиссиямен шешу тәртібі

Г) азаматтық құқықтық дауларды серіктестік соттармен қарастыру және шешу тәртібі

Д) даулы құқықтық сұрақтарды әкімшілік органдармен шешу

Е) азаматтық құқықтық дауларды аралық соттармен қарастыру және шешу тәртібі

$Қадағалау тәртібінде шағымдау және наразылық келтіру институтының
мақсаттары:

А) Соттардың дүрыс сот актісін шығаруын қамтамасыз ету

Б) Сот актілерінің орындалуын қамтамасыз ету

В) Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша сот актілерін қайта қарау

Г) Талапкердің мүддесін қорғау

Д) Заңды күшіне енбеген сот актісінің заңдылығын және негізділігін тексеру

Е)Жаңа дәлелдемелерді зерттеу

$Сот шешімдерін, ұйғарымдары мен каулыларын жанадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарайтын соттар:

А) бірінші сатыдағы соттың шешімін өзгерткен немесе жаңа шешім шығарған кадағалау сатыдағы соттар

Б) апелляциялык сатының бұйрықтарын жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарауды, шешімді өзгерткен немесе жаңа шешім шығарған сот жүргізеді, егер бірінші сатыдағы соттың шешімі жойылмаса және іс бойынша іс жүргізу қысқартылмаса

В) тек кана апелляциялық сатыдағы соттар

тек кассациялык сатыдағы соттар

Г)тек кана кадағалау сатыдағы соттар

Д)тек кана Казақстан Республикасының Жоғарғы Соты

$Қазақстан Республикасы соттары айрықша кұзыреті бойынша шетелдік
тұлғалар қатысканда қарайтын істер:

А) Егер ерлі-зайыптылардың екеуінің де Қазақстан Республикасында тұрғылыкты жері болса, қазақстандық азаматтардың шетелдік азаматтарымен немесе азаматтығы жоқ адамдармен некесін бұзу туралы істер

Б) Моральдық зиянды өтеу туралы іс бойынша талап қоюшы Қазакстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын болса

В) Мұралық даулар бойынша талап қоюшы Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын болса

Г) Жаңадан анықталған мән-жайлар Қазақстан аумагында болғанда

Д) Авторлық кұкықты қорғау туралы іс бойынша талап қоюшының Қазақстан
Республикасында тұрғылыкты жері болғанда

$Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымы:

А) Азаматтық іс жүргізу мен азаматтық іс жүргізу құқығының маңызды проблемалары бойынша ғылыми білімдердің жиынтығы

Б) Азаматтық кұқықтық дауларды шешу бойынша соттардың қызметін реттейтін нормалар жүйесі

Б) Азаматтық сот ісін жүргізу түрлері

В) Отбасы, тұрғын ұй және басқада құкыктық қатынастардан пайда болатын дауларды шешу бойынша серіктестік соттардың қызметі

Г)Экономикалық дауларды шешу бойынша әкономикалык соттардың кызметі
Д) Азаматтық істерді караудың тәртібін реттейтін нормалар жиынтығынан
тұратын құқыктық саласы

$Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көзі:

А) Жоғарғы Соты нормативтік қаулысы

Б) Сот отырысында төрағалық етушінің тапсырмасы

В) Жергілікті аткарушы органың шешімі

Г) Сот шешімі

Д) Сот прецендеті

$Процессуалдық тең катысу:

А) іске екі немесе бірнеше талапкерлердің немесе жауапкерлердің қатысуы

Б) жауапкердің және оның өкілінің іске қатысуы

В) талапкердің және оның өкілінің іске катысуы

Г) егер талапкер жауапкерді басқа тұлғамен ауыстырға келіспесе, онда бұл тұлғаны сот екінші жауапкер ретінде іске тарта алады

Д)бұл даудың пәніне дербес талап мәлімдейтін үшінші жақтың іске қатысуы

$Сот бұйрығы:

А) Судья даусыз болғандықтан арыз бойынша бұйрық шығарады

Б) Даулы іс ретінде қаралып беріледі

В) 10 күн ішінде

Г) 15 күн ішінде

Д)20 күн ішінде

Е) Сот бұйрығында талап қоюшы мен жауапкерді көрсетеді

$Кассациялық шағымдану құқығы келесі тұлғаларға тиесілі:

А) Іске қатысушы тұлғаларға

Б) Приставка

В) Кез келген тұлғаға

Г)Аудармашыға

Д)Сарапшыға

Е)Маманға

$Сот қадағалауы тәртібімен қайта қаралуға жататын сот актілері:

А) Кассациялық тәртіппен шагым берілген сот актілері

Б) Сот бұйрығы

В) Кассациялық тәртіппен шағым берілмеген сот актілері

Г) Жергілікті соттардың заңды күшіне енбеген сот актілері

Д) Істің әрі қарай ілгерілеу мүмкіндігіне бөгет болмайтын ұйғарым
Е) Кассациялық соттың қаулысы

$Апелляциялық қараудың нысанасы (пәні):

А) Істің накты мән-жайының анықталуы

Б) Диспозитивтілік кағидасының сакталуы

В) Істің әділетсіз шешілуі

Г) Бірінші сатыдағы соттың қағидаларды сақтауы

Д) Шешімнің мазмұнының сақталуы

Е)Бірінші сатыдағы сот актілерінің заңсыздығы

$Азаматтық іс жүргізу құқығының реттеу пәні:

А) Судья мен прокурор арасындағы қатынас

Б) Үшінші тұлға мен жауапкер арасындағы қатынастар

В) Талапкер мен басқа қатысушылар арасындағы қатынастар

Г) Жауапкер мен іске қатысушы тұлға арасындағы қатынас

Д)Талапкер мен жауапкер арасындағы қатынас

Е) Іске қатысушы тұлғалар арасындағы қатынастар

$Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың құрамына кіретін процеске қатысушы:

А) даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлға

Б) сарапшы

В) хатшы

Г) сот приставы

Д) талап қоюшы

$Жалпы ережелер бойынша бірінші саты ретінде азаматтық істерді қарайтын соттар:

А) аудандық соттар

Б) кассациялық сатыдағы сотттар

В) облыстық соттар

Г) аралық соттар

Д) апелляциялық сатыдағы соттар

$Істі сотта қарауға әзірлеудің мақсаты:

А) Істің уақытылы және дұрыс шешуінің қамтамасыз ету

Б) Іс жөнінде сот шығындарын бөлу туралы сұрақтарын шешу

В) Іс жөнінде дәлелдеме жинау және сот актілерін уақытылы орындау

Г) Сот актілерін уақытылы орындау

Д) Сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін көрсету

$Борышкерге сот бұйрығының көшірмесін жіберу:

А) Борышкер бұйырықтың көшірмесін алған күннен бастап он күн мерзімде талапқа келіспеген қарсылығын бұйрық шығарған сотқа жіберуге құкылы

Б) Борышкер сот бұйырығының көшірмесін алғанан кейін прокуратураға шағымдауға құқылы

В) Сот бұйрығын шығарғанан кейін судья тапсыру туралы хабарлай отырып,сарапшыға жібереді

Г) Борышкер бұйырықтың көшірмесін алған күннен бастап он күн мерзімде талапқа келіспеген қарсылығын жоғарғы тұрған сотқа жіберуге құқылы

Д) Сот борышкерге шығарған бұйрықты жіберуге міндетті емес

Е) Борышкер қарсылық жасаса сот бұйрығы күші жойылады

$Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша сот актісін қайта қарау жөніндегі процеске арыз берушінің немесе іске қатысушы адамдардың келмеуі салдары:

А) арызды қарауга кедергі болмайды

Б) сот оларға ескерту жасайды

В) арыз қараусыз қалдырылады

Г) сот отырысы кейінге қалдырылады

Д)арыз қаралмай, қайтарылып жіберіледі

Е)сот мәжбүрлеу шараларын қолданады

$Азаматтық істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру негіздері:

А) істі аталған сотта қарау кезінде оның істің соттылық ережелерін бұза отырып қабылданғаны анықталса

Б) егер соттың төрағасы іске қатысушы адамдардың біреуініңтуысы болса

В) егер тараптың өкілі істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру туралы өтініш жасаса

Г)егер талап қоюшы істі басқа сотқа беру туралы өтініш жасаса

Д)егер үшінші түлга істі озі түратын жердің сотына беруі тупалы өтініш мәлімдесе

$Жазбаша дәлелдеме:

А) Құжаттар

Б) Дәлелдеменің бағалауы

В) Соттың тапсырмасы

Г)Дәлелдеменің растығы

Д)Ғылыми -техникалық құралдары
Е) Куәнің айғақтары

$Қарсы талап қою:

А) Жауапкер бірінші сатыдағы сот шешімі қабылданғанға дейін қарсы талап қояалады

Б) Прокурор қарсыталапқояды

В) Сарапшы мен маман қарсы талап қоя алады

Г)Жауапкерқарсыталапқоюға құқығы жоқ

Д)Талап қоюшы үшінші тұлғаға қарсыталапқоя алады

$Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы іс кімнің арызы бойынша қозғалады:

А) талап қоюшының

Б) сот отырысы хатшысының

В) маманның

Г) кез келген адамның

Д)сарапшының

Е)аудармашының

$Азаматтық сот өндірісінің түрлері:

А) ерекше талап қою бойынша іс жүргізу

Б) азаматтықісті сот отырысына әзірлеу

В) сотта азаматтықісті қозғау

Г) сот актілерін орындау

Д)шешім шығару

$Сот жарыссөздеріне қатысушылар:

А) дау нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар

Б) сот приставы

В) сарапшылар

Г) мамандар

Д)сот отырысының хатшысы

$Сотта өкіл бола алмайды:

А) Өкілді органдардың депутаттары

Б) Жоғарғы білім жоқ тұлғалары

В) Заң білімі жоқ тұлғалары

Г) Асырап алушылар

Д) Ата-анасы

Е)Туыстары

$Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттардың соттауына жататын азаматтық істер:

А) Баланың тұрғылыкты жерін анықтау туралы істер

Б) Тасымалдау шартынан шығатын тасымалдаушьшардың талап арыздары бойынша істер

В) Кәсіпкерлік қызмет процесінде пайда болатын істер

Г) Азаматтық тұрғын үй, экологиялық және т.б. құқықтық қатынастан шығатын көптеген даулар

Д) Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлікке құқығымен байланысты
істер

Е) Азаматтық құқықтық сипаттағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдары мен Қазақстан Республикасының субъектілерінің мемлекеттік билік органдары арасындағы істер

$Талап қоюшының арнайы құқықтары:

А) Талаптың негізін, пәнің өзгертуге , талап мөлшерін өзгертуге, талаптан бас тартуға, талапты қайтаруын сұрауға және бітім келсімге келуге

Б) Сарапшының қортындысымен келіспеуіне

В) Жауапкердің адвокатын сот отырысына кіргізбеуге

Г) Іс материалдармен таныспауға

Д)Сот отырысында дөрекі сөйлеп, сот отырысына қатыспауға

Е) Судьяға қарсы келуге

$Азаматтық іске қатысушы тұлғалардың кұрамына кіретін процеске қатысушы:

А) талап қоюшы

Б) жауапкердің өкілі

В) хатшы

Г) сот приставы

Д)аудармашы

$Апелляциялық қараудың нысанасы (пәні):

А) Материалдық кұқық нормаларының қолданылуы мен түсіндірілуінің дұрыстығы

Б) Бірінші сатыдағы сот актілерінің заңсыздығы

В) Диспозитивтілік қағидасының сақталуы

Г) Істің әділетсіз шешілуі

Д) Бірінші сатыдағы соттың қағидаларды сақтауы
Е) Шешімнің мазмұнының сақталуы

$Қазақстан Республикасының соттарына жүгінуге құкылы шетелдік тұлғалар:

А) Шетелдік азаматтар

Б) Қазақстан Республикасының консулдық мекемелеріндегі лауазымды тұлғалар

В) Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары

Г) Қазақстан Республикасының азаматтары

Д)Шетелдердегі Қазакстан Республикасының елшілері

$Бір ай мерзім ішінде қандай азаматтық іс қаралып, шешілуге тиіс:

А) алимент өндіріп алу туралы

Б) адамдыхабарошарсыз кетті деп тану туралы

В) әкелікті танутуралы

Г) азаматтың әрекеті шектеулі дептанутуралы

Д)бала асырапалутуралы

Е)заңды маңызы бар фактілерді анықтау туралы

$Азаматтық іс жүргізу әдістері:

А) Диспозитивтік әдісі

Б) Міндеттеу әдісі

В) Мәжбүрлеу әдісі

Г) Сендіру әдісі

Д) Көндіру әдісі

Е) Күштеу әдісі

$Процессуалдық тең қатысу:

А) іске бірнеше талап қоюшының қатысуы

Б) егер талапкер жауапкерді басқа тұлғамен ауыстыруға келіспесе, онда бұл тұлғаны сот екінші жауапкер ретінде іске тарта алады

В) жауапкердің және оның өкілінің іске қатысуы

Г) бұл даудың пәніне дербес талап мәлімдейтін үшінші жақтың іске қатысуы

Д) дербес талап мәлімдемейтін үшінші жактың жауапкер жағында іске қатысуы

Е) талапкердің және оның өкілінің іске қатысуы

$Заңды күшіне енген сот актілеріне өтініш беруге құқығы бар тұлғалар:

А) Үшінші тұлғалар

Б) Аудармашы

В) Пристав

Г) Сарапшы

Д)Маман

$Жаңадан анықталған мән-жайлар:

А) Тараптарға белгісіз болған

Б) Істі мән бойынша шешкен соң пайда болған мән-жайлар

В) Зерттелмеген мән-жайлар

Г) Сот бұрын тапсырымаған мән-жайлар

Д)Жаңа мән-жайлар

$Істерді қандай сатысындагы сотта қарауды соттың алқалы құрамы жүзеге асырады:

А) қадағалау сатысындағы

Б) бірінші және қадағалау сатысындағы

В) бірінші сатыдағы сотта

Г) апелляциялық немесе кассациялық сатысындағы

Д) тек қана апелляциялық сатысындағы

$Прокурордың қандай міндеті жоқ:

А) Іс бойынша мемлекеттік баж төлеуге

Б) Дәлелдемелерді зерттеуге қатысуға

В) Сот отырысына келу

Г) Құқықтарын әділ қолдану

Д) Іс бойынша қорытынды беру

$Куәларды сот отырысы залынан шығару:

А) Сот отырысы аяқталған соң куәларды жібереді

Б) Куәләрді сот отырысы залынан мамандар шығарады

В) Соттың куәларды сот отырысы залынан шығаруға құқығы жоқ

Г) Куәләрді сот отырысы залынан прокурор шығарады

Д) Куәләрді сот отырысы залынан сот өкілі шығарады

Е) Куәләрді сот отырысы залынан сарапшы шығарады

$Сырттай шешімге шағым жасау:

А) Жауапкер күшін жою туралы арызда сырттай шешіммен келіспейтінін негіздейді

Б) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 10 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

В) Сырттай шешімге сарапшы қорытынды береді, содан кейін шағым жасалады

Г) Сот істі сырттай іс жүргізу тәртібімен қарау туралы ұйғарым шығармайды

Д) Жауапкер сырттай шешім шығарған сотқа өз шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 3 күн ішінде бұл шешімнің күшін жою туралы арыз беруге құқылы

Е) Шағым жасау 30 күн өткеннен кейін

$Шетелдік соттардың өз сипаты бойынша орындауды талап өтпейтін шешімдері:

А) егер некенің бұзылуы кезінде ерлі-зайыптылардың екеуі де Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрған болса, қазақстандық азаматтар арасындағы некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы шешімдері Қазақстан Республикасында танылады

Б) ондай шешімдер занда көзделмеген

В) әділет министрлігінің рұқсатымен

Г) шетел консулдығының рұқсатымен ғана

Д) жылжымайтын мүлік жөніндегі шешімдер

Е) халықаралық шартта көрсетілген шешімдер

$Азаматтық істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру негіздері:

А) істі аталған сотта қарау кезінде оның істің соттылық ережелерін бұза отырып қабылданғаны анықталса

Б) егер іске қатысушының адамдар өкілдерінің біреуі соттың төрағасының туысы болса

В) егер тараптың өкілі істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру туралы өтініш жасаса

Г) егер үшінші тұлға істі өзі тұратын жердің сотына беруі туралы өтініш мәлімдесе

Д) егер соттың төрағасы іске қатысушы адамдардың біреуінің туысы болса

$Сот бұйрығы шығарылады:

А) егер талап жазбаша мәмілеге негізделсе және оны жауапкер таныса

Б) егер талап куәлардың айғақтарына негізделсе

В) әкімшілік органның қаулысына дау айтылса

Г) егер әкелікті тану және алимент өндіріп алу туралы талап берілсе

Д) егер тұлғаны жұмысқа қайта орналастыру туралы арыз берілсе
Е) денсаулыққа көрсетілген зиянды өтеу туралы арыз берілсе

$Бірінші сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, наразылықты алғаннан кейінгі әрекеттері:

А) шағымның, наразылықтың көшірмелерін іске қатысушы адамдарға жіберу

Б) апелляциялық шағым апелляциялық сатыдағы сотқа тікелей жіберіледі

В) істі сотта қарауға дайындау

Г) азаматтық істі қозғау

Д) сараптама тағайындау

Е) істі қарауға әзірлеу іс-әрекеттерін жүзеге асыру

$Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру туралы іс кімнің арызы бойынша қозғалады:

А) жауапкердің

Б) кез келген адамның

В) сот отырысы хатшысының

Г) аудармашының

Д)маманның

Е) сарапшының

$ Азаматтық сот ісін жүргізуде кадағалау кіммен жүзеге асырылады:

A)Облыс прокурорымен және оған теңестірілген прокурормен

Б) Прокуратурада қызмет ететін барлық қызметкерлермен

В) Аудандық (калалық) соттың төрағасымен

Г) Іске қатысушы тұлғалармен

Д) Прокурордың көмекшілерімен

Е) Облыстық соттардың судьяларымен

$ Өкілдің жалпы құзыреті:


6899242757445494.html
6899284742167827.html
    PR.RU™